Znaczenie słowa ,,Ummi”

  1. Pierwsze pytanie:

Prorok Mahomet (s.) jest opisany w niektórych fragmentach Koranu słowem „Ummi” (أمي). Niektórzy tłumacze wybrali interpretację „niepiśmienni” lub „nie potrafiący czytać i pisać”. Czy to jest poprawne? Jakie jest znaczenie tego słowa według Nieomylnych Imamów (a.)?

Odpowiedź:

W Koranie jest napisane:

„Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz. Ja zapiszę to tym, którzy są bogobojni, tym, którzy dają jałmużnę, tym, którzy wierzą w Nasze znaki i idą za Posłańcem i Prorokiem, który jest Ummi, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii.”[Al-A’raf 7:156-157]

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهمكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

Ali Ibn Asbat powiedział , że zapytał Imama Al-Baqira(a.): „Dlaczego Prorok (s.) został nazwany Ummi?” Imam odpowiedział: „Przypisywano to Mekce i wynika to ze Słowa Bożego: ,,Abyś ostrzegał Matkę miast  (Umma-al-qura) i tych, którzy mieszkają wokół niej „42:7) A matką miast jest Mekka. To jest powód, dla którego mówiono na niego Ummi. [Tafsir Al-Ayyashi, Tom 2 Strona 31 Hadis 86]

عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم سمى النبي الأمي؟ قالنسب إلى مكة، وذلك من قول الله: لتنذر أم القرى ومنحولها وأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك

Drugie Pytanie:

Czy Prorok Mahomet (s.) umiał pisać?

Odpowiedź:

W Koranie jest napisane:

,,I powiedzieli: „To są tylko baśnie dawnych przodków. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór. Powiedz: Zesłał to Ten, który zna tajemnice w niebiosach i na ziemi. On jest Przebaczający, Litościwy!”[Al-Furqan 25:5-6]

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

Bóg zesłał tobie Księgę i mądrość i nauczył cię tego, czego nie wiedziałeś. Łaska Boga nad tobą jest ogromna! [An-Nisa’ 4:113]

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

Ty nie recytowałeś przedtem żadnej Księgi ani nie kreśliłeś jej swoją prawicą. Inaczej ci którzy w to wątpią powiedzieli by ze to jest zfałszowane. [Al-ancabut 29:48]

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون

Al-Hasan Ibn Muhammad An-Nawfali powiedział , że Imam Ar-Rida (a.) powiedział: „Jest to jeden ze znaków Mahometa (s.), że był sierotą, osobą potrzebującą, pasterzem i człowiekiem pracy, który nie uczył się z żadnej księgi i nie odwiedzał nauczyciela, a następnie pojawił się z Koranem litera po literze, który zawiera historie proroków i ich relacje, a także relacje tego, który odszedł i tego który pozostanie do Dnia Zmartwychwstania”. [Uyun-ul-Akhbar autorstwa As-Saduqa, tom 2 strona 150]

حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الإيلاقي رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن صدقهالقمي قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الأنصاري الكجي قال: حدثني من سمع الحسن بن محمد النوفلي ثم الهاشمييقول: قال علي بن موسى الرضا عليه السلام: ومن آياته (محمد) أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم ثم جاءبالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء عليهم السلام واخبارهم حرفا حرفا واخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة

Ja’far Ibn Muhammad As-Sufi powiedział , że zapytał Imama Al-Dżawada (a.): „O synu Wysłannika Boga, dlaczego Prorok (s.) został nazwany Ummi?” Imam odowiedział: „A co mówią ludzie?” Powiedziałem: „Mówią, że został nazwany Ummi, ponieważ nie mógł pisać”. Imam odpowiedział  : „Kłamią, niech Bóg przeklnie ich za to! Bóg wyraźnie mówi w Swojej Księdze: To On posłał do ludzi którzy są Ummi Posłańca wywodzącego się spośród nich który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości (62:2) Jak nauczył ich tego, czego nie mógł zrobić? Na Boga, Posłaniec (s.) czytał i pisał w 72 (lub powiedział 73) językach. Nazywano go Ummi, ponieważ jest jednym z mieszkańców Mekki, a Mekka jest jedną z Matek Miast (Umma-al-Qura) , co wynika ze Słowa Bożego: „Abyś ostrzegł Matkę Miast i tych którzy mieszkają wokół niej”. (42:7) [Ilal-ush-Shara’i  As-Saduqa, tom 1 Strona 124 – 125 Hadis 1]

أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن عبد الله محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن محمد الصوفيقال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقلت يا بن رسول الله لم سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس قلت يزعمون أنهإنما سمى الأمي لأنه لم يحسن ان يكتب فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله انى ذلك والله يقول في محكم كتابه وهو الذي بعث فيالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم مالا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليهوآله يقرء ويكتب باثنتين وسبعين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قول الله عزوجل لينذر أم القرى ومن حولها

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *