Wykonywanie kar za wykroczenia

Hafs Ibn Ghiyath powiedział, że zapytał Imama As-Sadiqa (a.): „Kto jest uprawniony do wykonywania kary za wykroczenia (Hudud)? Władca czy sędzia?” Powiedział: „Wykonanie kary za wykroczenie (Hudud) należy do tego, do którego należy sąd.” [Wasa’il-ush-Shi’ah autorstwa Al-Amiljego, tom 18, strona 338 Hadis 1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود؟السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
Sulaiman Ibn Khalid powiedział, że Imam As-Sadiq (a.) powiedział: „Strzeżcie się sądu, ponieważ sąd należy tylko do imama, który ma wiedzę o decyzji, który jest Sprawiedliwy wśród muzułmanów: prorok lub powiernik (Wasi ) proroka.” [Al-Kafi autorstwa Al-Kulejniego, tom 7 Strona 260 Hadis 1]
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بنخالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصىنبي
Nu’man Ibn Muhammad powiedział, że Imam Ali (a.) powiedział: „Nie ma obowiązującego osądu ani kary za wykroczenia (Hudud) ani piątkowej modlitwy z wyjątkiem z Sprawiedliwym Imamem.” [Mustadrak-ul-Wasa’il autorstwa An-Nurjego, tom. 16 strona 13]
عن حسين بن محمد عن نعمان بن محمد عن علي عليه السلام قاللا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل
Nu’man Ibn Muhammad powiedział, że Imam Ali (a.) powiedział: „Nie ma obowiązującego osądu, kary za wykroczenia (Hudud) ani piątkowej modlitwy z wyjątkiem z imamem (a.) lub z tym, którego imam (a.) wyznaczył.” [Fiqh-us-Sadiq autorstwa Ar-Ruhanjego, tom 5, strona 168]
عن محمد صادق الروحاني عن النعمان بن محمد عن علي عليه السلام قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمهالإمام
Muhammad Ibn Al-Hasan At-Tusi napisał: „Jeśli chodzi o wykonywanie kar za wykroczenia (Hudud), to nie jest to dozwolone dla kogokolwiek poza wyznaczonym przez Boga władcą lub tym, który został wyznaczony przez imama.” [An-Nihayah, strona 300]
قال شيخ الطائفة الطوسي رضي الله عنهفأما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أومن نصبه الإمام لإقامتها

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *