Pieczęć na sercach?

Pytanie:

Niektórzy Chrześcijanie mówią , że według Koranu Bóg zmusza ludzi do niewiary poprzez zapieczętowanie ich serc.

Odpowiedź:

W koranie jest napisane:

„To jest prawda od twego Pana. Kto chce, niech wierzy, a kto chce, niech nie wierzy”. [Al-Kahf 18:29]

الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

Ten, kto nie wierzy w Boga, choć przedtem w Niego wierzył – z wyjątkiem tego, kto został zmuszony, lecz serce jego jest spokojne w wierze – ten, kto otworzył swą pierś na niewiarę – nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna! Tak się stanie dlatego, że oni kochali życie tego świata bardziej aniżeli życie ostateczne, i dlatego, iż Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niewierzących. To są ci, którym Bóg nałożył pieczęć na serca, słuch i spojrzenie. Tacy są niedbali.[An-Nahl 16:106-108]

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون

Ibrahim ibn Abi Mahmud powiedział, że zapytał Imama Ar-Ridha (a.) o wersecie: ,,Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna”. (2:7) Oznajmił: „Pieczęć jest pieczęcią na sercach niewierzących jako kara za praktykowaną przez nich niewiarę, tak jak mówi Wszechmogący : „ To Bóg nałożył na nich pieczęć za ich niewiarę, tak iż tylko niewielu z nich wierzy.” (4:155) [Bihar-ul-Anwar autorstwa Al-Majlisjego, tom 5 strona 201 Hadis 26]

عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام السناني عن محمد الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن إبراهيم بنأبي محمود قال سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قال: الختم هو الطبععلى قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى:  بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا

Komentarz:

Przyczyną niewiary jest wola osoby, a nie pieczęć. Pieczęć jest konsekwencją woli osoby, o ile zdecyduje się trwać w niewierze.

W Bibli jest napisane:

„Ale Pan uczynił serce faraona zatwardziałe , aby ich nie usłuchał, tak jak Pan powiedział Mojżeszowi”. [Księga Rodzaju 9:12]

لكن الرب قسى قلب فرعون فلم يسمع لهما كما قال الرب لموسى

„Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: ‚Idź do faraona, bo uczyniłem jego serce zatwardziałe i serce jego sług, abym mógł czynić wśród nich moje znaki”. [Księga Rodzaju 10:1]

وقال الرب لموسى: امثل أمام فرعون لأنني قد قسيت قلبه وقلوب حاشيته لكي أجري آياتي هذه بينهم

„A dlaczego zatwardzicie swe serca, tak jak zatwardzili serca Egipcjanie i faraon?” [Księga Samuela 6:6]

فلماذا تصلبون قلوبكم كما صلب المصريون وفرعون قلوبهم

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *